Feltöltés alatt.

Belépés egyetemek és egészségügyi szolgáltatók részére

Felhasználónév
Jelszó

Karbantartás

2020. október 13-án 17 órától 19 óráig az oldal karbantartás miatt nem lesz elérhető.

Megértésüket köszönöjük!

Tájékoztató a koronavírus kapcsán

Tisztelt Kapcsolattartó!

A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet számos esetben érintheti/érintette a rezidensek képzését is. Annak érdekében, hogy a jelenleg fennálló helyzetben a rezidensek képzése megfelelően kerüljön rögzítésre az El Residente felületen, kérjük az alábbi iránymutatás szerint szíveskedjenek eljárni. 

 1. Azon rezidensek esetében, akik jelenleg is képzési tervük szerint tudják teljesíteni a szakképzésüket, az ő esetükben kérjük a megszokott módon rögzítsék a havi munkaidő kiírást.
 2. Akik a szakképzésüket jelen esetben nem tudják teljesíteni, de egészségügyi tevékenységet végeznek, ott a munkaidő kiírások esetén a tutor megjelölésénél a "járvány tutor" szíveskedjenek a teljesített napok mellé hozzárendelni, így ebben az esetben a tutori díj kifizetése nem fog történi. A szakképzést koordináló egyetemek részére történő teljesítés igazolást azon adatokkal kell feltölteni, ahol a rezidens ezt az időszakot ténylegesen töltötte, és ennek megfelelően a munkaidő kiírás megjegyzés rovatába a releváns információkat fel kell tölteni (pl.: külső képzőhelyről történő visszarendelés miatt tér el a képzési tervtől).
 3. Azon esetben, amikor a jelölt nem végezhet vagy nem tud egészségügyi tevékenységet végezni (pl. házi karantén, vagy nem biztosítható számára egészségügyi tevékenység végzés), úgy a "Betegszabadság, táppénz, igazolatlan távollét" rovatba kell feltüntetni ezen napok számát. Kérjük, hogy ezen esetekben a megjegyzés rovatban tüntessék fel az okot, ami miatt a jelölt nem végzett egészségügyi tevékenységet és ennek megfelelően kerüljenek kitöltésre a teljesítés igazolások is.

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 16. §-a alapján az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a jelölt által végzett, a szakképzési tervtől eltérő egészségügyi tevékenység a szakképzése szakgyakorlati idejébe beszámítandó.

2020. 04. 20.

Tutor rögzítése szakképzési tanfolyam idejére

Amennyiben a rezidens a szakképzés ideje alatt, a szakképzéshez kapcsolódó tanfolyamon vesz részt, ezekben a napokban a tutor nem vesz részt a szakképzésében.

Tekintettel arra, hogy munkaidő kiírásnál a rezidensek szakképzésben töltött napjainak mindegyikéhez tutort is kell rendelni, létrehoztunk egy úgynevezett ? tanfolyam tutort?. A szakképzés azon napjaiban, amikor tutori díj nem számolható el, kérjük a tutor napok feltöltésénél a fenti ?tanfolyam tutor?-t kiválasztani.

Tájékoztató a tutor munkaidő kiírásához

Tisztelt Képzőhelyek!
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a 2015. július elsejét követően szakképzésbe lépő rezidensek munkaidő kiírásával kapcsolatban az alábbi útmutatást szeretnénk adni.
A képzőhelyen töltött munkaidő kiírása a szokott módon történik:

 • rezidens évfolyamának kiválasztása
 • rögzítendő munkaidő (év/hónap) kiválasztása
 • munkanapok rögzítése

A különböző címeken feltöltött napok száma meg kell egyezzen a „maximális munkanapok” rovatban szereplő számmal.
Ezt követően kerül sor az adott hónapban a rezidens szakképzésében közreműködő tutorok felvitelére.
A „tutori napok” legördülő listából ? a tutori napoknál maximálisan kiválasztható napszám a saját képzőhelyen és külső képzőhelyen töltött munkanapok számának összege ? választjuk ki az adott tutorhoz rendelhető napok számát. Az elsődleges és külső képzőhelyen töltött napok számának meg kell egyeznie a tutorok feltöltésénél rögzített napok számával, ellenkező esetben a munkaidősor nem véglegesíthető.

A verzió-amennyiben a rezidens egész hónapban az elsődleges képzőhelyen dolgozott és a teljes időt egy tutor mellett töltötte az alábbi lépéseket kell követni:
 • Először a tutor napoknál a maximális napszámot kell kiválasztani.
 • A tutor képzőhelyeként alapbeállításként az elsődleges képzőhely szerepel, ebben az esetben ezen nem kell változtatni.
 • A „tutor” listából kiválasztjuk a tutort, aki a megjelölt napokon a rezidens képzését felügyelte.
 • Az „OK” gombra kattintással a program először a tutornapok felvitelét rögzíti.
 • Amennyiben az összes munkanaphoz egy tutort rendelünk, a teljes feltöltött munkaidősor végleges rögzítése ismét az „OK” gombbal történik.

 

B verzió-amennyiben a rezidens egész hónapban az elsődleges képzőhelyen dolgozott, de a képzésében több tutor is részt vett, akkor az alábbi lépéseket kell követni:
 • Kiválasztjuk az első tutorhoz tartozó napok számát, beállítjuk a képzőhelyet, kiválasztjuk a tutort, „OK” gombbal rögzítjük az első tutorra kiírt napokat.
 • Majd ugyanezt elvégezzük a második tutornál is. A maximálisan kiválasztható napokat már csökkentette az első tutornál felvitt tutornapok számával a program.
 • A munkaidősor végleges rögzítése az „OK” gombbal történik.

 

C verzió - amennyiben a rezidens a munkanapok egy részét az elsődleges képzőhelyen, a továbbiakat külső képzőhelyen töltötte, akkor az alábbi lépéseket kell követni:
 • Kiválasztjuk az elsődleges képzőhelyen töltött napokat, majd a tutort (több tutor esetén több lépésben visszük fel az adatokat, a rögzítés minden esetben az „OK” gombbal történik) a korábban leírtaknak megfelelően.
 • Ezt követően visszük fel a külső képzőhelyi tutor(ok) adatait. A maximálisan kiválasztható napokat már csökkentette az elsődleges képzőhelyre felvitt tutornapok számával a program. Kiválasztjuk a képzőhelyet, majd a képzőhelyhez tartozó tutorok listájából kijelöljük a tutort, az „OK” gombbal rögzítjük a bevitt adatokat, és véglegesítjük az előzőekben leírt módon („OK” gombra újbóli kattintás).

Egyéb tudnivalók:

Tekintettel arra, hogy a több szakvizsgával rendelkező tutorok a listában annyiszor szerepelnek, ahány szakterületen tutorként tevékenykedhetnek, kérjük ez esetben legyenek figyelemmel a tutorok helyes szakvizsgával való kiválasztására.
A tutornapok kiírásánál rögzített adatokban módosítás a törlés gombbal, majd az adatok újra rögzítésével lehetséges.
Amennyiben egy már feltöltött hónapot szeretnének törölni és újra rögzíteni, a „Listázás/Kiírt munkaidő listázása (függő)” listából, a sor végi piros „x”-re kattintva lehet megtenni.

Kérjük, hogy amennyiben a képzőhelyen dolgozó tutorok feltöltése a programba még nem történt meg, szíveskedjenek azt mielőbb pótolni, mert az új rendszerben szakképzésüket megkezdő rezidensek munkaidő kiírását csak a tutor(ok) egyidejű munkanap feltöltésével lehet megtenni.

Alapnyilvántartási számmal nem rendelkező tutorok jelentése

Több egyetem és kórház is jelezte az ENKK részére, hogy vannak olyan tutoraik, akik nem rendelkeznek alapnyilvántartási számmal (pl.: klinikai sugárfizikus), ezért nem tudják feltölteni az adataikat a rezidens programba. Ez alapján kérjük Önöket, hogy az alapnyilvántartási számmal nem rendelkező az Önök egészségügyi szolgáltatójánál alkalmazásban álló tutorok adatait az alábbi linken elérhető táblába feltölteni és azt a rezidens@enkk.hu címre megküldeni szíveskedjenek annak érdekében, hogy feltölthessük őket a rezidens programba.

Szíves intézkedésüket köszönjük.

Alapnyilvántartási számmal nem rendelkező tutorok adatai
© 2010 EEKH - Készítette: IC Kentaur Kft.